top of page

Početna > Garancija

Ograničeno  Garancija na robotski proizvod

 

Mi, Mamibot Manufacturing USA INC. (“MAMIBOT”) jamčimo originalnom kupcu/kupcu da će MAMIBOT Robotski proizvodi (“Proizvod”), isključujući baterije i potrošne rezervne dijelove, biti bez grešaka u materijalu i izradi za dvoje (2 ) godine, da baterije gore navedenih robotskih proizvoda imaju garanciju od jedne (1) godine, od prvobitnog datuma kupovine. Osim kada je to zabranjeno važećim zakonom, ova garancija je neprenosiva i ograničena je na prvobitnog kupca. Ova garancija vam daje određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju prema lokalnim zakonima. Ako poslujete kao potrošač, ova ograničena garancija ne utiče na vaša zakonska prava. Mamibot ProVac robot-usisivač ne važi za ovu garanciju.


Isključenje


Ova garancija je uslovljena pravilnom ugradnjom, upotrebom i održavanjem. Ova garancija će automatski postati ništavna i neće se primjenjivati na bilo koji MAMIBOT proizvod: (a) nije na vrijeme plaćen, (b) nije instaliran i ne radi u skladu sa trenutnim izdanjem specifikacije MAMIBOT proizvoda i UPUTSTVA ZA UPOTREBU, (c) bio je podvrgnut abnormalnim naprezanjima i radnim uslovima, ili (d) nije kupljen od ovlaštenih prodavača, (e) oštećen je uzrokovan korištenjem dodatne opreme i rezervnih dijelova, uključujući baterije, koje nije proizveo MAMIBOT, (f) kvarovi koji su rezultat nepravilnog održavanja, neovlaštenih popravki, (g) normalno trošenje (uključujući, bez ograničenja, habanje baterija), (h) kvarovi uzrokovani grubim ili neodgovarajućim rukovanjem ili korištenjem ili oštećenja uzrokovana nezgodom, pogrešnim korištenjem, zanemarivanjem , vatra, voda, munja ili druga prirodna dejstva, (i) činjenica da je baterija kratkog spoja, ako su pečati kućišta baterije ili ćelije slomljeni ili pokazuju dokaze neovlaštenog neovlaštenja ili ako je baterija korištena u opremi menta osim onih za koje je navedeno, (j) namjerno ili namjerno oštećenje, zanemarivanje ili nemar, (k) bilo koje izmjene ili modifikacije na Proizvodu koje ste izvršili vi ili treća strana koju nije ovlastio MAMIBOT, ( I) svaki neuspjeh da se proizvod adekvatno pakira za transport, (m) ekstremni ili vanjski uzroci izvan naše razumne kontrole.   


U MAKSIMALNOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, GORE NAVEDENE GARANCIJE SU ISKLJUČIVO I ZAMJESTO SVIH DRUGIH GARANCIJA ILI USLOVA I ODREDBA, I SVE GARANCIJE, KOJE SE IZRIČAVAJU, DA SE IZRIČAVAJU, IZRIČAVAJU MAMIBOT I NJEGOVI DOBAVLJAČI IZRIČITO SE ODRICU PRODAJNOST, ZADOVOLJAVAN KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU ILI NEKRŠENJE PRAVA. NIKAKVE DRUGE GARANCIJE ILI GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, KOJE JE DALA BILO KOJA LICA, KOMPANIJA ILI KORPORACIJA U ODNOSU NA OVAJ PROIZVOD NEĆE BITI OBAVEZUJUĆI ZA MAMIBOT.


Ograničenje odgovornosti


Osim obaveze popravke ili zamjene kako je gore navedeno, MAMIBOT neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve gubitke, troškove ili štete kao rezultat instalacije, upotrebe, nemogućnosti korištenja, uklanjanja ili zamjene bilo kojeg robotskog proizvoda. MAMIBOT ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za posljedične, slučajne, posebne ili primjerne štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak profita ili prihoda, gubitak bilo koje druge robe ili povezane opreme ili oštećene bilo koje povezane opreme, troškova kapitala, troškova zamjenskih proizvoda, objekata ili usluga, troškova zastoja ili potraživanja kupaca podnosioca zahtjeva. MAMIBOT-ova odgovornost za bilo koji zahtjev bilo koje vrste za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu iz, proizašle iz ili u vezi sa bilo kojim MAMIBOT proizvodom, bilo kojim aspektom ove garancije, ili za bilo koji proizvod ili uslugu date ispod, neće premašiti cijenu proizvoda koja daje povoda za tužbu.


Ništa u ovoj ograničenoj garanciji ne ograničava ili isključuje odgovornost MAMIBOT-a za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu nemarom, za lažno predstavljanje ili za bilo koju drugu odgovornost koja se ne može ograničiti ili isključiti važećim zakonom.


U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, cjelokupna odgovornost MAMIBOT-a bit će ograničena, prema MAMIBOT-ovoj opciji, za zamjenu ili popravku proizvoda ili povrat plaćene kupljene cijene. 


Dobijanje garancije


Prije nego što direktno predate zahtjeve MAMIBOT-u, morate kontaktirati svoje lokalne prodavače ili distributere radi popravke ili zamjene. U slučaju nemogućnosti da zatražite garanciju od lokalnih prodavaca ili distributera, od vas bismo zahtijevali da dostavite, ali ne ograničavajući se na: 
1) Računi kada su kupljeni, 2) opisi kako, gdje i kada se problem pojavio, 3) bilo koji drugi prateći dokazi koji dokazuju nedostatke ili kvar proizvoda. 
MAMIBOT ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju drugu produženu garanciju od strane naših distributera, dilera, agenata ili zaposlenih. 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, SAD


18. juna 2014. Ažurirano 

bottom of page