top of page

Mysolar Početna > Mysolar pouzdana garancija 

Ograničena garancija na proizvod za Mysolar PV module

Ova ograničena garancija se odnosi na Mysolar STAR seriju, SUPO seriju, seriju PLATI, seriju ALTRA i GOLD seriju mono perc monofacijalnih modula, bifacijalnih modula, šindre tech mono-facijalnih i bifacijalnih modula. Mamibot Manufacturing USA Inc i u ime svih njegovih podružnica u direktnom i indirektnom vlasništvu i pod kontrolom,  UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (u daljem tekstu zajednički nazvani "MYSOLAR")  garantuje performanse fotonaponskih solarnih modula (modula) počevši od datuma prodaje prvom kupcu koji instalira module ("Kupac") ili počevši od najkasnije 6 (šest) mjeseci nakon što su moduli otpremljeni iz MYSOLAR tvornice, što se ikada dogodi ranije ("Datum početka garancije").

25/30 godina ograničene garancije na proizvod za popravku ili zamjenu

Podložno izuzecima sadržanim u nastavku, MYSOLAR jamči originalnom Kupcu  da Mysolar solarni moduli neće imati nedostataka u materijalu i izradi koji utiču na funkcionalnost modula pod normalnom primjenom, instalacijom, korištenjem i uvjetima rada za period od 
niže navedeno, počevši od datuma početka garancije:  

1) Mono Perc moduli za jedno lice 
25 godina (tri stotine mjeseci) Ograničena garancija na proizvod za Mysolar STAR seriju, SUPO seriju, PLATI seriju, seriju ALTRA i GOLD seriju monofacialnih solarnih modula.
2) Mono Perc bifacijalni moduli sa dvostrukim staklom
25 godina (tri stotine mjeseci) Ograničena garancija na proizvod za Mysolar SUPO seriju, PLATI seriju, ALTRA seriju i GOLD seriju dvostrukih staklenih dvoslojnih solarnih modula.
3) Moduli Mono Perc sa šindrom (uključujući monofacijalne i bifacijalne module)
30 godina (trista šezdeset mjeseci) Ograničena garancija na proizvod za Mysolar STAR seriju, PLATI seriju i GOLD seriju sa šindrom monofacijalnih i bifacijalnih solarnih modula.

Mysolar garantuje da će modul održati svoj mehanički integritet i stabilnost u skladu sa odobrenim metodama rada opisanim u Mysolar-ovom priručniku za instalaciju i njegovim specifikacijama; staklo modula će zadržati svoj integritet pod uslovom da nema naznaka lokalizovanih udara ili spoljnih sila; a kablovi i konektori utikači modula će ostati sigurni i funkcionalni pod uslovom da je modul profesionalno instaliran. Svaka šteta uzrokovana habanjem, nepravilnom ugradnjom, umjetnim oštećenjem ili životinjama isključena je iz ove garancije.

Potraživanja po ovoj garanciji će biti prihvaćena samo ako su nedostaci potvrđeni od strane nezavisne agencije za testiranje koju će MYSOLAR i Kupac unaprijed odabrati i međusobno potvrditi. Mysolar će, prema sopstvenoj želji, popraviti ili zamijeniti neispravne ili neispravne solarne module. Lijek za popravku ili zamjenu solarnog modula će biti jedini i isključivi lijek koji se pruža u okviru ove Ograničene garancije za proizvod i neće se produžavati duže od ovdje navedenog perioda. Ova ograničena garancija za proizvod ne garantuje specifičnu izlaznu snagu u bilo kom vremenskom periodu ili tokom bilo kog vremenskog okvira, što će biti isključivo pokriveno odeljkom ispod Ograničene garancije za vršnu snagu.

25/30 godina ograničene garancije za vršnu snagu

Mysolar garantuje da će u periodu dole navedenom, počevši od datuma početka garancije, Mysolar solarni moduli održavati nivo performansi kao što je detaljno opisano u nastavku:  

1) Mono Perc moduli za jedno lice 
* Tokom prve godine, Mysolar garantuje da će stvarna izlazna snaga solarnih modula (Mysolar STAR serija, SUPO serija, PLATI serija, ALTRA serija i GOLD serija monofacijalnih) biti najmanje 97,5% označene izlazne snage;
* Od 2. do 25. godine, prosječan stvarni godišnji pad snage neće biti veći od 0,448%, do početka 12. godine, stvarna izlazna snaga neće biti manja od 93,02% označene izlazne snage; Do kraja 25. godine, stvarna izlazna snaga neće biti manja od 86,74% označene izlazne snage; 
2) Mono Perc bifacijalni moduli sa dvostrukim staklom
* Tokom prve godine, Mysolar garantuje da stvarna izlazna snaga solarnih modula (Mysolar SUPO serija, PLATI serija, ALTRA serija i GOLD serija dvoslojnih dvoslojnih ploča) neće biti manja od 97,5% označene izlazne snage;.

* Od 2. do 30. godine, prosječan stvarni godišnji pad snage neće biti veći od 0,35%, do početka 15. godine, stvarna izlazna snaga neće biti manja od 92,95% označene izlazne snage; Do kraja 30. godine, stvarna izlazna snaga neće biti manja od 87,35% označene izlazne snage; 

3) Moduli Mono Perc sa šindrom (uključujući monofacijalne i bifacijalne module)
* Tokom prve godine, Mysolar garantuje da će stvarna izlazna snaga solarnih modula (Mysolar STAR serija, PLATI serija i GOLD serija šindre monofacijalnih i bifacijalnih) biti najmanje 98% označene izlazne snage;
* Od 2. do 30. godine, prosječan stvarni godišnji pad snage neće biti veći od 0,25%, do početka 15. godine, stvarna izlazna snaga neće biti manja od 94,75% označene izlazne snage; Do kraja 30. godine, stvarna izlazna snaga neće biti manja od 90,75% označene izlazne snage; 


Unutar gore navedenog garantnog perioda, računajući od datuma početka garancije, ako bilo koji kvalifikovani solarni modul koji je prodao Mysolar rezultira gubitkom izlazne snage iznad gore navedenih garantovanih vrijednosti, pod uslovom da je svaki takav deklarirani gubitak energije verificirao Mysolar i po sopstvenom nahođenju je zbog nedostataka u materijalu ili izradi solarnih modula (provjereno i potvrđeno od strane Mysolara i odabrane nezavisne agencije za testiranje treće strane), Mysolar će, prema svojoj prodanoj opciji i nahođenju, ili nadoknaditi takav gubitak u snazi pružanjem dodatne solarne energije modula svojim Kupcima ili popraviti ili zamijeniti neispravne solarne module uključujući besplatnu dostavu na lokaciju kako je navedeno u originalnom kupoprodajnom ugovoru koji su potpisali Mysolar i Kupac. Ovdje navedeni pravni lijekovi su jedini i ekskluzivni lijekovi koje Mysolar mora pružiti pod ograničenom garancijom za vršnu snagu.  

"Peak Power" je vršna snaga u vatima koju solarni modul generiše u svojoj maksimalnoj snazi pod STC uslovima. "STC" su kao u nastavku:
Svjetlosni spektar AM 1.5
Ozračenost na 1000w/M2
Temperatura ćelije od 25 stepeni Celzijusa pod pravim uglom zračenja.

Garancija koja se ne može produžiti

Bilo kakva popravka ili zamjena oštećenog proizvoda neće povećati primjenjivi garantni rok. Jamstveni period za zamijenjene ili popravljene proizvode je ostatak garancije za pogođeni proizvod. Mysolar zadržava pravo da isporuči sličan proizvod (slične veličine, boje, oblika i/ili izlazne snage) kao zamjenu za vraćeni proizvod ako je proizvodnja vraćenog modela prekinuta ili takav model inače nije dostupan.
Svi zamijenjeni solarni moduli će postati vlasništvo Mysolara.

Zahtevanje zahteva

Ako Kupac smatra da ima opravdani zahtjev pokriven gore navedenim ograničenim jamstvima, tada  Kupac će podnijeti takav zahtjev u pisanoj formi, s pratećim informacijama uključujući, ali ne ograničavajući se na traženu količinu, serijske brojeve, fakture i dokaze o kupovini, Mysolaru u okviru primjenjivog garantnog roka navedenog gore na sljedeću adresu ili e-poštu, ili na buduću adresu kao što je Mysolar može s vremena na vrijeme pružiti:

SAD (kupci iz američkih zemalja)
Mamibot Manufacturing USA Inc.
Sjedište: Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, SAD Tel: 001 302 428 9888  sales@mamibot.com  

Kina (Kupci iz EU/Azije/Afrike/Oceanice i ostatka svijeta)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

No.1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Šangaj, PRC sales@mamibot.com  

​​

Prenosivost

Ova garancija se proširuje na prvobitnog krajnjeg kupca, a prenosi se i na bilo kojeg sljedećeg vlasnika lokacije ili držača proizvoda kada solarni moduli ostanu na svom originalnom instaliranom mjestu nakon zadovoljavajućeg dokaza o nasljeđivanju ili ustupanju.  

Sporovi

U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa potraživanjima u vezi sa garancijom, takav spor će se uputiti i konačno rešiti u skladu sa klauzulama važećeg zakona i postupcima rešavanja sporova u okviru kupoprodajnog ugovora između Kupca i Mysolara.

Nisu nezavisne garancije

Kupac ima pravo da podnese zahtjeve prema svakoj od gore navedenih garancija; pod uslovom da ako potraživanja proizlaze iz višestrukih ograničenih garancija iz jednog kvara, onda ako Mysolar otkloni taj nedostatak kao što je gore navedeno, smatraće se da je Mysolar riješio sve primjenjive jamstvene zahtjeve koji proizlaze iz tog kvara.

Izuzeci i ograničenja

Ograničene garancije navedene ovde NE VAŽE ni na jedan modul koji je bio podvrgnut 1) nemaru u transportu, rukovanju, skladištenju ili upotrebi; ili je popravljeno, ili na bilo koji način neovlašteno; 2) ili koji je bio podvrgnut vanrednom izlaganju soli ili hemikalijama; 3) ili koji je bio podvrgnut nepravilnoj instalaciji, primeni, preinakama, neovlašćenom servisu, nepravilnom projektovanju sistema koji je prouzrokovao stalno zasenčenje modula; 4) ili koji je bio podvrgnut nestanku struje ili prenaponu, poplavi, požaru, direktnim ili indirektnim udarima groma ili drugim prirodnim dejstvima; ili koji je bio podvrgnut slučajnom lomljenju, vandalizmu, eksplozijama, ratnim djelima ili drugim događajima koji su van kontrole Mysolara; 5) ili koji je premješten sa svoje prvobitne lokacije ugradnje.


Osim toga, ograničena jamstva se ne primjenjuju na bilo kakvu kozmetičku promjenu izgleda koja proizlazi iz normalnog habanja materijala proizvoda tokom vremena. Zahtjevi za jamstvo se neće primjenjivati ako su etiketa proizvoda, tip ili serijski broj primjenjivog proizvoda promijenjeni, uklonjeni ili učinjeni nečitkim.

.

Viša sila

 

Mysolar neće biti odgovoran ili odgovoran prema Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani koja proizlazi iz bilo kakvog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju bilo kojih odredbi i uslova prodaje, uključujući ovu garanciju, zbog uzroka prirodnih katastrofa kao što su požar, poplava, mećava, uragan, grmljavina, božja dela, promene javnih politika, terorizam, rat, neredi, štrajkovi, nedostupnost odgovarajuće i dovoljne radne snage ili materijala i drugi događaji koji su van kontrole Mysolara.  

Ograničenje odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, MYSOLAR OVIM SE ODRIČE I NEĆE DA IMA NIKAKVU ODGOVORNOST NI BILO KOGA ZA ŠTETU ILI POVREDU OSOBA ILI IMOVINU ILI ŠTETU ILI ŠTETU ILI ŠTETE OD ŠTETE ILI ŠTETE ZA ŠTETE ILI ŠTETE BILO ŠTETE OD ŠTETE. PROIZVODI ILI NJIHOVA UPOTREBA.  

U MAKSIMALNOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, MYSOLAR NEĆE BITI ODGOVORAN PREMA KLIJENCU ILI PREMA BILO KOJOJ TREĆOJ STRANCI PREKO ILI POD KLIJENTOM, ZA BILO KAKVE GUBITKE DOBITNIKA ZA BILO KAKVOG IZGUBLJENOG DOBITNIKA ZA BILO KAKVOG IZGUBLJENOG PROFILA , POSLEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, KAKO DA BI NASTALE, U VEZI SA PROIZVODIMA, ČAK I AKO JE MYSOLAR OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

U MAKSIMALNOM MJERU DOPUŠTENOM VAŽEĆIM ZAKONOM, MYSOLAROVA UKUPNA ODGOVORNOST, UKOLIKO IMA, U ŠTETU ILI NA DRUGIM, NEĆE PREMAŠITI KUPOVNU CIJENU KOJU JE KUPAC PLAĆAO MYSOLAR-U KUPAC ZA PROIZVOD.

KUPAC POTVRĐUJE DA SU NAVEDENA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI BITAN ELEMENT UGOVORA IZMEĐU STRANA I DA BI U OSUĐENJU TIH OGRANIČENJA KUPOVNA CIJENA PROIZVODA BILA SVE. NEKE JURISDIKCIJE OGRANIČAVAJU ILI NE DOZVOLJAVAJU ODRICANJE ODGOVORNOSTI, TAKO DA SE OVA ODREDBA MOŽDA NE PRIMJENJIVA NA KLIJENA U TAKVIM JURISDIKCIJAMA. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE ISKLJUČIVANJA ŠTETE TAKO DA SE GORE GORE OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA SE MOŽDA NE PRIMENJUJU NA KLIJENTA U TAKVIM JURISDIKCIJAMA.

MOŽDA IMATE POSEBNA ZAKONSKA PRAVA IZVAN OVE GARANCIJE, A MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE ILI DRŽAVE DO DRŽAVE. OVA OGRANIČENA GARANCIJA NE UTIČA NA DODATNA PRAVA KOJA IMATE PREMA ZAKONIMA U VAŠOJ NADLEŽNOSTI KOJI UREĐUJU PRODAJU POTROŠAČKE ROBE. NEKE DRŽAVE ILI DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA IZ OVE IZJAVE O OGRANIČENOM GARANCIJU MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

*** Molimo pročitajte sigurnosna i instalacijska uputstva prije korištenja Mysolar solarnih modula. Instalacija i rukovanje solarnim modulima zahtijevaju profesionalne vještine i trebaju ih obavljati samo kvalifikovani stručnjaci. 

Datum stupanja na snagu: 1. april 2021

O Mysolaru

Mysolar je Mamibot kompanija i podbrend, proizvođač specijalizovan za projektovanje i proizvodnju solarnih panela sa najsavremenijom tehnologijom i najvišim nivoom izrade.  

​​

Mysolar ima za cilj da obezbedi Tier 1 solarne panele i izgradi samog proizvođača solarnih modula Tier 1. Mysolar ima tim najiskusnijih inženjera s više od 15 godina u proizvodnji solarnih PV, najstroži tim za kontrolu kvalitete koji je u prosjeku radio više od 10 godina u proizvodnji solarnih panela, najprofesionalniji prodajni tim orijentiran na klijente koji poznaje umjetnost pružanja odgovarajućih rješenja i odgovora kupcima i najposvećenijim majstorima istraživanja i razvoja koji mogu donijeti najnovije isplative i visokoefikasne solarne module na tržište.  

Mysolar proizvodi zaista širok spektar solarnih panela visokog nivoa uključujući standardne solarne module sa poli i/ili mono ćelijama, super efikasne PERC solarne panele u mono i poli kristalnim, super isplative poli i/ili mono solarne panele sa pola ćelija .

Vjerujemo da ponovo pišemo historiju  način potrošnje energije i činimo više da izgradimo čistiji i ugodniji svijet.

O Mamibotu

Roboti za domaćinstvo prepisuju istoriju ljudskog čišćenja. Nova era inteligentnog održavanja kuće počinje svijetom. Mamibot je rođen u istorijskom trenutku, donoseći vam vrhunsku robotsku tehnologiju i neviđeno lak život.

Mamibot Manufacturing USA Inc. je vodeći proizvođač robotskih proizvoda sa sjedištem u SAD-u i godinama je posvećen dizajniranju i proizvodnji robota koji mogu raditi jednako inteligentno kao ljudi, ili čak nadmašiti ljude u kućnim poslovima. Mamibot nudi širok spektar robota za čišćenje doma, iznutra i izvana, uključujući usisivače, robotske kosilice i inovativne električne čistače podova, itd. Imamo sjajnu viziju da vas spasimo od sveobuhvatnih zamornih poslova.

Mamibot ima najkreativniji i najagresivniji tim koji uključuje inženjere za mehaniku, industrijski dizajn, elektriku, softver i prodaju.

U poređenju s konkurencijom, koju smo zapravo radili mnogo puta u raznim eksperimentima i nastavit ćemo tako raditi kako bismo održali svoju superiornost, Mamibot roboti imaju bolje performanse čišćenja, s pametnijom tehnologijom, jednostavnijim dizajnom i izdržljivijim hardverom.

Uz Mamibot robote, možete imati tepihe bez prašine, sjajne prozore i uredno pokošen travnjak, a da pritom budete slobodni od beskrajnih poslova. Prepustite sve poslove svom novom domaćinu i uživajte u lakšem životu!

Kao proizvođač robotskih usisivača, Mamibot posjeduje više od 20 proizvodnih linija u svoje dvije tvornice robotskih čistača u kojima proizvode robotske usisivače, robote za čišćenje prozora, električne krpe i polirače, bežične usisivače itd. Mamibot inženjerski tim radi u Industrija robotskih čistača već više od 5 godina, sa sveobuhvatnim znanjem o proizvodnji, dizajnu, upravljanju kvalitetom i proizvodnji.

Mamibot je sada jedan od proizvođača koji proizvode najsveobuhvatnije vrste robotskih čistača na svijetu. Mamibot nudi robotske čistače podova za početni nivo, srednji nivo i vrhunsko tržište, tržište za čišćenje dlake kućnih ljubimaca, kao i za čišćenje malih stanova, čišćenje kuća srednje veličine, čišćenje velikih kuća; Mamibot nudi robotske čistače prozora za unutrašnje i vanjsko staklo nebodera, vila, stanova, trgovina, tvornica i trgovina; Mamibot nudi bežične uređaje za čišćenje kao što su višenamjenski električni uređaji za poliranje/mopovi s dvostrukim okretanjem, bežični štapni usisivači, usisivači za grinje koji ubijaju bakterije i grinje itd.  

Mamibotovi proizvodi imaju najbolji kvalitet među svim konkurentima na istom privatnom nivou, i po najpovoljnijim cijenama među svim proizvodima istog nivoa kvalitete. 

Kao jedan od brendova koji najviše obećava, Mamibot raste do tri popularna brenda robotskih čistača u robotskim uređajima za čišćenje u Europi. ​

 

 

 

bottom of page