Kako koristiti Amazon Echo Device za upravljanje vašim Mamibot PreVac650

Napomena: sada Amazon Echo može raditi samo s APP-om našeg treće strane: Tuya Smart. Nije kompatibilan sa  'mamibot life' APP. 

Naši inženjeri poboljšavaju sistem kako bi uskladili našu vlastitu APP sa Amazon Alexa APP.

Ako niste preuzeli APLIKACIJU za kontrolu vašeg PreVac650, pogledajte BRZI VODIČ ZA KORIŠĆENJE APLIKACIJE kao dolje.

BRZI VODIČ ZA KORIŠĆENJE APLIKACIJE - Mamibot PreVac650